Još jednu s nogu

V sredo, 21. 11. 2012, je v Centru alternativne in avtonomne produkcije – CAAP potekal dan odprtih vrat projekta Digitalno nomadstvo, ki ga v okviru Urbanih brazd, programskega sklopa Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture, izvaja KUD Anarhiv v sodelovanju z aktivom Rizom.

 

 

Na dnevu odprtih vrat projekta Digitalno nomadstvo so si obiskovalci Centra alternativne in avtonomne produkcije lahko ogledali odprto čitalnico projektnih publikacij »Digitalno – materialno – bralno«, video instalacijo »Za-nič-kišta: veni, vidi, video«, delavnico sadza batik tehnike slikanja »Barve Afrike«, slavnostno podelitev prenosnikov udeležencem drugega cikla Za-nič kišta delavnic: »Još jednu s nogu/Še enega za na pot« ter osrednji dogodek dneva, javno tribuno z naslovom »Kdo se boji utemeljenega dvoma? Mladi, kritična misel in izobraževanje«.

 

V okviru čitalnice in video instalacije »Veni – vidi – video« so se lahko obiskovalci CAAP seznanili z literaturo, ki je nastala v okviru projekta, in sicer s Kompasom državljanskih in delavskih pravic za migrante v Mariboru ali kako se integrirati v svoje pravice, Za-nič kišta priročnikom in zaključki monitoringa pilotnega projekta EUREMA ter z ostalo svetovno in lokalno literaturo na temo digitalnega vključevanja in migracij. Obenem so si na Za-nič kišta prenosnikih lahko ogledali kratke videe, ki so jih konceptualno zasnovali, posneli, režirali in sestavili delavci migranti in prebežniki. Otroci pa so se v dopoldanskih urah poučili o afriški tehniki slikanja na tekstil sadza batik, ob tem odpirali vprašanja o drugih kulturah, pestrosti, ki jih drugačnost ponuja, in drugačnemu odnosu do narave okoli nas. Po koncu delavnic je vsak udeleženec odšel s svojo sadza batik majico.

 

Na osrednjem dogodku odprtih vrat projekta Digitalno nomadstvo, javni tribuni »Kdo se boji utemeljenega dvoma? Mladi, kritična misel in izobraževanje« so govorke in govorci predstavili pereče težave izginjanja in kroničnega pomanjkanja kritičnega mišljenja tako v šolskem sistemu kakor zunaj njega. Sodelujoči so se strinjali, da je za razvoj in gojenje kritične misli znotraj rigidnega kurikularnega sistema vednosti na osnovnih in predvsem srednjih šolah, potrebna fleksibilnost in angažma učiteljev samih, ki bi kot intelektualci morali biti sposobni širšega razumevanja problematik in kritičnega podajanja znanja, ki občasno obide kurikule. Druga točka, kjer bi se kritično mišljenje lahko razvijalo znotraj šolskega sistema, so izbirni predmeti in tako imenovane obšolske dejavnosti,  a le-teh ne sme biti preveč, saj v poplavi obšolskih dejavnostih ljudem ostane malo časa za mišljenje. Tretje polje, ki je nujno za razvoj kritičnega mišljenja in utemeljenega dvoma, pa so avtonomni prostori »zunaj sistema«, kjer bi mladi lahko razvijali svoje potenciale brez nadzora in prisile. Sklep javne tribune je bil v tem, da lahko do dolgoročnih sprememb v mišljenju pride le v kombinaciji sistemskih in avtonomnih platform za razvijanje utemeljenega dvoma in kritične misli.

Na javni tribuni so sodelovali Andrej Adam (Gimnazija Ravne na koroškem), red prof. dr. Bojan Borstner (FF/UM), mag. Ivan Lorenčič (ravnatelj II. gimnazije Maribor), red. prof. dr. Rajko Muršič (FF/ OEIKA/UL), mag. Boris Radosavljevič (Tretja gimnazija Maribor), dr. Majda Hrženjak (Mirovni inštitut) in dr. Valerija Vendramin (Pedagoški inštitut Ljubljana). Javno tribuno sta moderirali raziskovalki na projektu Digitalno nomadstvo Ajda Šoštarič in Urška Breznik.

 

Dan odprtih vrat so producenti projekta Digitalno nomadstvo začinili z javnim predvajanjem petih kratkih videospotov, ki so jih sestavili delavci migranti in prebežniki na delavnicah Za-nič kišta ter s slavnostno podelitvijo prenosnikov štirim udeležencem drugega cikla delavnic digitalnega opismenjevanja. Prenosnike so prejeli Saudin, Mensur, Nevenko in Zajim. Čestitke!Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit