Dogajanje v letu 2014

Ključni dosežki v letu 2014

  • včlanjenih 8 organizacij in socialnih podjetij. *Fizične osebe niso članice Združenja CAAP, so.p..
  • podpora pri razvoju dveh novih socialnih podjetij: Društvo Terne Roma – Mladi Romi, so.p. ter Zadruga Bike Lab z.o.o., ki sta po ustanovitvi tudi postali članici Združenja CAAP, so.p.
  • pomoč pri vzpostavitvi in/ali razvoju več kot 30 drugim socialnim podjetjem in zadrugam v Mariboru, okolici in po vsej Sloveniji.
  • aktivno sodelovanje pri pripravi razvojnih dokumentov na lokalni in nacionalni ravni ter na številnih konferencah in dogodkih na področju razvoja.
  • CAAP je tesno stkal vezi s preko 20 drugimi organizacijami in stopil v nov razvojni konzorcij na področju družbenega inoviranja, razvoja, turizma, socialnega podjetništva in zadružništva. Tako je povsem spontano nastala TKALKA, katere ponosni vezni člen je tudi CAAP.
  • pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu. Status društva v javnem interesu je Združenju CAAP podelilo Ministrstvo za notranje zadeve meseca maja 2014.
  • pridobitev statusa socialnega podjetja, zato od junija 2014 dalje posluje z imenom Združenje CAAP, so.p. oziroma s polnim imenom Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje.

Poslovno poročilo_ZdruženjeCAAP_2014.pdf-

CAAP v letu 2014_POROČILO

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit