Priročnik Digitalnega opismenjevanja Za-nič kišta

V letu 2012 smo izvedli tri sklope delavnic digitalnega opismenjevanja migrantov in beguncev, na koncu pa udeležencem izobraževanj podelili rabljene prenosnike, ki smo jih zbirali preko donacij.
V okviru projekta Za-nič kišta smo pripravili tudi priročnik za vse tiste, ki bi želeli izpeljati podoben projekt. Dostopen je s klikom na povezavo:

ZA-NIC KISTA

Družba je že globoko zakorakala v digitalno dobo. Velik del komunikacije poteka preko interneta z uporabo računalnika, splet pa ponuja enostaven in hiter dostop do najrazličnejših informacij in nekatere od teh so dostopne le še na spletu. Hkrati se z razvojem digitalne družbe širi tudi prepad med tistimi, ki so vajeni uporabe računalnika in interneta, ter tistimi, ki bodisi nimajo znanja ali možnosti za uporabo novih tehnologij. Ravno tako je vedno več ljudi, ki svoje »zastarele« prenosnike odnašajo na smetišča ali jih puščajo na podstrešjih. Vsi zavrženi, a delujoči, prenosniki so Za-nič kište, s pomočjo katerih lahko premoščamo digitalno ločnico in svoje digitalno udejstvovanje usmerimo ekološko.

Priročnik ima predvsem tri namene. Prvi je spodbuditi nevladne organizacije, kolektive ali posameznike, da se angažirajo in tistim, ujetim na drugi strani digitalne ločnice pomagajo narediti preskok v digitalni svet ter s tem vzpostaviti pogoje za razvoj avtonomnih digitalnih praks. Drugi namen priročnika je ponuditi povsem praktično pomoč organizacijam, kolektivom in posameznikom, ki želijo izvesti podobna izobraževanja. V njem so zbrane naše izkušnje pri izvedbi projekta Za-nič kišta v Mariboru in naše refleksije o projektu. Pri tem želimo opozoriti tudi na nekatere ovire in omejitve, na katere smo naleteli pri izvedbi naših izobraževanj, obenem pa ponuditi tudi možne rešitve ter s tem olajšati prenos dobre prakse. Tretji namen priročnika je preprosto predstaviti dejstvo, da ste, dragi bralci, morda že lastniki Za-nič kište, a se tega ne zavedate, in da ste enostavno vi tisti, na katere ste čakali pri udejanjanju družbenih sprememb.

Več o projektu si lahko preberete tudi na blogu za-nič kišta

Tehnični priročnik za uporabljeno programsko opremo pa je na voljo na tej povezavi:

tehnični priročnikKoordinate:

Tkalski prehod 4
2000 Maribor
T: 02 621 02 94
e: info@caap.si

Spletna agencija Arhit