Ptičja pogača za vse

V četrtek, 22. novembra, se je v CAAP odvila zaključna prireditev projekta Semenska knjižnica. V dnevu odprtih vrat Semenske knjižnice so se tako odvili številni dogodki.

 

 

Skozi vodene oglede po prostorih Semenske knjižnice se je predstavil proces razvijanja projekta ter z njim doseženi kratkoročni in dolgoročni cilji.

 

Skozi javno razpravo, ki so se je udeležili Marija Gregori (Biotehniški center Naklo), Jerica Korpar (Biotehniška šola Ptuj), Klavdija Šalamun (Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Pomurje), Vesna Weingerl (Eko civilna iniciativa Slovenije), Alojz Kavaš (Eko-socialna kmetija Korenika, Društvo Mozaik), Matej Zonta (Društvo Varuhi semen), dr. Milojka Fekonja (Zadruga Dobrina), Mateja Koler (Društvo Varuhi semen), Vladimir Meglič (Kmetijski inštitut Slovenije), Drago Purgaj (Društvo Ajda), so številni strokovnjaki in pobudniki iniciativ ohranjanja tradicionalnih kulturnih rastlin razgrnili razloge in možne odgovore na ekstremno nizko pridelavo domačih semen. Namen razprave je bil, da strokovnjaki s področja varovanja semen in semenarjenja izmenjajo izkušnje, znanja in poglede na varovanje genskih virov kulturnih rastlin ter s tem povezanega tradicionalnega znanja, prehranske varnosti in kulturne dediščine, razgrnila pa je vzroke in možne trajnostne odgovore na ekstremno nizko samooskrbo z domačimi semeni pri nas. Večina udeležencev se je strinjala, da je za dolgoročne rešitve na tem področju potrebno še veliko medsebojnega povezovanja in sodelovanja. Prav zaskrbljujoče pa je dejstvo, da večina udeležencev razprave še ni seznanjenja s predlogom nove zakonodaje, ki jo je pripravila Evropska komisija in ureja področje ohranjanja genskih virov in njihovo distribucijo. Po zaključku diskusije je sledila še pogostitev.

 

V popoldanskem času so se v delavnici Semena – hrana ptic zabavali predvsem naši mlajši, a zato nič manj predani, varuhi. Spoznali so raznovrstno rabo in pomen semen. Na delavnici je ornitolog Ivan Esenko predstavil Kalina, ptico, ki je postala zaščitni znak izobraževalnih delavnic, ki jih izvaja Društvo Varuhi semen v okviru osnovnošolskih naravoslovnih programov. Otroci so semena uporabili v likovni delavnici izdelovanja ptičjih pogač, ki so jih po delavnici odnesli domov in z njimi poskrbeli za zimsko hranjenje ptic.

 

Dan smo zaključili s podelitvijo Nagrad Kalinčkovega natečaja, v katerem je sodelovalo 15 osnovnih šol iz Podravske in Pomurske regije. Otroci so pod vodstvom razrednikov ustvarili likovna umetniška dela, v katerih ponazarjajo prepletanje umetnosti in pestrosti rastlinskih semen. Natečaj tako prek spodbujanja umetniške kreativnosti otrok neposredno povečuje njihovo razumevanje razsežnosti rabe semen in biotske raznolikosti kulturnih rastlin. Likovno umetniška dela, nastala v okviru Kalinčkovega natečaja, so bila ob podelitvi nagrad razstavljena v prostorih CAAP. V sklopu zaključne prireditve so učenci OŠ Janka Padežnika pripravili tudi kulturni program. Nagrade posameznim mentorjem in razredom pa je podelil gospod Ivan Esenko. Podelitvi nagrad je sledila še pogostitev.Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit